Provinciaal Onderwijs Vlaanderen
Provinciaal Onderwijs Vlaanderen
Boudewijnlaan 20/21
1000 Brussel
Tel: 02 514 19 00 - Fax: 02 512 66 36 - Contact

Leerplannen

Secundair Onderwijs

Leerplannen secundair onderwijs

Binnen de Raad van Bestuur van Provinciaal Onderwijs Vlaanderen werden volgende afspraken gemaakt tussen de verschillende inrichtende machten en hun provinciale scholen i.v.m. leerplannen:

Als algemene regel geldt dat scholen in Limburg, Antwerpen, Vlaams-Brabant en West-Vlaanderen de leerplannen van OVSG volgen voor de AV-vakken en het specifieke gedeelte. Scholen in Oost-Vlaanderen volgen daarvoor de leerplannen van het GO!.
Het is een specifieke afspraak dat scholen het leerplan PAV kunnen volgen, een leerplan dat ontwikkeld werd i.s.m. Provinciaal Onderwijs Vlaanderen.

Provinciaal Onderwijs Vlaanderen ontwikkelt in uitzonderlijke omstandigheden eigen leerplannen.  Dit kan zijn als:

In bovenstaande gevallen kunnen deze scholen beroep doen op Provinciaal Onderwijs Vlaanderen om een leerplancommissie op te richten.

SO - AV - 1° graad B

SO - AV - 2° graad BSO

SO - AV - 3° graad BSO

SO - AV - 3° graad BSO specialisatiejaar

SO - Basisopties

SO - Beroepenvelden

SO - SG - chemie - 3° graad TSO

SO - SG - Decoratieve technieken - 3° graad BSO

SO - SG - Handel - 3° graad TSO Se-n-Se

SO - SG - Land- en tuinbouw - 2° graad TSO

SO - SG - Land- en tuinbouw - 3° graad TSO

SO - SG - Land- en tuinbouw - 2° graad BSO

SO - SG - Land- en tuinbouw - 3° graad BSO

SO - SG - Mechanica-elektriciteit - 3° graad TSO Se-n-Se

SO - SG - Mode - 2° graad TSO

SO - SG - Mode - 3° graad TSO

SO - SG - Mode - 3° graad TSO Se-n-Se

SO - SG - Mode - 3° graad BSO specialisatiejaar

SO - SG - Muziekinstrumentenbouw - 3° graad BSO

SO - SG - Muziekinstrumentenbouw - 3° graad BSO specialisatiejaar

SO - SG - Personenzorg - 2° graad TSO

SO - SG - Personenzorg - 3° graad TSO

SO - SG - Personenzorg - HBO

SO - SG - Textiel - 2° graad TSO

SO - SG - Textiel - 3° graad TSO

Volwassenenonderwijs

Secundair volwassenenonderwijs

Hoger beroepsonderwijs

Disclaimer & Privacy
© 2010 Atsharp