Provinciaal Onderwijs Vlaanderen
Provinciaal Onderwijs Vlaanderen
Boudewijnlaan 20/21
1000 Brussel
Tel: 02 514 19 00 - Fax: 02 512 66 36 - Contact

Andere Educatieve Projecten

Netoverschrijdende studiedag talen 14 maart 2008: “Methodologie van talenonderwijs aan volwassenen” SCVO Berchem

Taal, sleutel tot cultuur - 20 maart 2009

Netoverschrijdende studiedag talen

Netoverschrijdende studiedag talen 19 maart 2010: “Vernieuwing, ook in onderwijs MVT via ICT”, te SCVO Berchem
Presentaties plenum:
Eddy Boey
Christine Van Kerckhove
Wouter Hustinx

 

Een vliegende start voor je leerlingenraad

Het imago van de leerlingenraad

Fora leerlingenparticipatie

Netoverschrijdende denk- en doedag rond leerlingenparticipatie in het basisonderwijs

Verslag Provinciaal Forum Leerlingenparticipatie 6 februari 2007, PIVA Antwerpen

 

Netoverschrijdende studiedag vaardigheidsgerichte opleidingen

Verslag Provinciaal Forum Leerlingenparticipatie 6 februari 2007, PIVA Antwerpen

1. Verwelkoming en kennismaking

Yvette heet iedereen van harte welkom op het tweede forum van dit schooljaar en licht het programma toe. Aan de hand van een kennismakingsspel maken de aanwezige deelnemers kennis met elkaar.

Waarom is een leerlingenraad noodzakelijk ?

 1. communicatie tussen leerlingen en leraren
 2. stem van de leerlingen (grootste groep in de school)
 3. maakt de school leuker

Waarom kan een leerlingenraad niet alles ?

 1. niet alles is haalbaar (financieel, organisatorisch,…)
 2. niet altijd is er medewerking van andere leerlingen

 

2. Imago van de leerlingenraad

Het imago van de leerlingenraad

 1. Welk idee hebben anderen over onze leerlingenraad?
 2. Welk idee hebben we zelf over onze leerlingenraad?

Welk beeld hebben anderen over onze leerlingenraad?

  1. Geen beeld
  2. Een positief beeld
  3. Een negatief beeld

Wat bepaalt je imago?

  1. Een reeds bestaand imago
  2. Niet gekend zijn
  3. De laatste activiteit
  4. Alles wat je zegt en doet

Je ziet de dingen niet zoals ze zijn. Je ziet ze zoals je bent.

Hoe kom je te weten wat anderen over je denken?

  1. Bevraging
  2. Groen envelopmoment/enquêtes/dit kan anders prikkers/…
  3. Feedback na een actie
  4. Open leerlingenraad
  5. Kringgesprekken
  6. Klasdoos


Welk idee hebben we zelf over onze leerlingenraad?

  1. Wat zijn onze sterke punten?
  2. Wat zijn onze zwakke punten?
  3. Wat kunnen we verbeteren?

Onze leerlingenraad: soms lukt het, soms lukt het niet!
Opdracht 1: per school

  1. Stap 1: vul zelf het blad in (5 min.)
   1. Wat heeft de leerlingenraad op jouw school al gedaan waar je zelf aan meegewerkt hebt en waar je best fier op bent ? (3 positieve ervaringen)
   2. Wat heeft de leerlingenraad op jouw school al gedaan waar je zelf aan meegewerkt hebt en wat toch niet zo goed verlopen is ? (3 negatieve ervaringen)
  2. Stap 2: bespreek je resultaten met de andere leerlingen en leerkrachten van je school (10 min.)
  3. Stap 3: kies 1 positieve en 1 negatieve ervaring die je straks aan de volledige groep vertelt (10 min.)

Resultaten uit de groepen
Positief:
- PTI Eeklo: dikke truiendag: warme soep in de polyvalente zaal
- PIVA Antwerpen verwarming 3 graden lager zetten, geen uniform dragen, wel dikke trui
- PITO Stabroek: orde op de speelplaats: plan om alle afval (op de grond) in kokers te brengen; praktijkleraren maken de kokers; slogans in de school
- PTS Boom: driedaagse voor de leerlingenraad: cursus, opleiding leerlingen van de leerlingenraad: steeds een succes
- PIVA Oudenaarde: koekjesverkoop voor aankoop van 5 extra tuinbanken op de speelplaats
- PITO Mechelen: sponsoring om strips aan te kopen om te gebruiken tijdens de studie (per graad)

Negatief:
- PTI Eeklo: één jaar geleden de directie een aantal suggesties van de leerlingenraad bezorgd: nooit reactie gehad
- PITO Stabroek: speelplaats middenschool opvrolijken: veel leuke ideeën maar door vertraging in de nieuwbouw werden de voorstellen financieel niet haalbaar voor dit jaar. Belangrijk is hier het waarom ervan goed uit te leggen. Een aantal kleinigheden zijn misschien wel mogelijk.
Een andere actie organiseren kan vermijden dat men ‘vastloopt’ op het pijnpunt.

Werken aan een positief imago van de leerlingenraad
Opdracht 2: per gemengde groep: wat zijn absolute aanraders en afraders om het imago van de leerlingenraad te versterken ?

  1. STAP 1   (5 min.):

            Denk even voor jezelf na en noteer een aantal aanraders en een aantal afraders.

  1. STAP 2   (10 min.):

            Vertel binnen je groepje aan mekaar wat je elk individueel opgeschreven hebt.

  1. STAP 3   (10 min.):

            Stel met je groepje een top 3 samen van aanraders en afraders.

Groep 1
Aanraders:

 1. duidelijke afspraken
 2. iedereen betrekken
 3. actief meedoen

Afraders:

 1. niet alleen aan je eigen denken
 2. niet alleen voor het plezier
 3. geen te grote kosten hebben

Groep 2
Aanraders:

 1. actief meedoen
 2. goede voorbereiding
 3. medeleerlingen erbij betrekken

Afraders:

 1. veel tijd nodig
 2. saaie dingen uitvoeren
 3. niet egoïstisch zijn (eigen belang)

Groep 3
Aanraders:

 1. driedaagse
 2. VSK-lessen
 3. Goede communicatie

Afraders:

 1. tijdsverspilling
 2. superioriteitsgevoel
 3. valse beloftes

Groep 4
Aanraders:

 1. leerlingenkas
 2. kleinere acties (afval, strips, tuinbanken)
 3. informatie doorgeven

Afraders:

 1. geen klaaguurtje
 2. te grote acties
 3. geen voorbereiding

Groep 5
Aanraders:

 1. zog voor succesbeleving
 2. begeleiding: geëngageerde leerkrachten
 3. duiding: waarom kan…

Afraders:

 1. negatieve invloed van individu(en)
 2. gebrekkige communicatie
 3. te lang mandaat

Top 3 aanraders

 1. actief meewerken
 2. communicatie naar alle betrokkenen
 3. voorbereiding en begeleiding

Top 3 afraders

 1. niet efficiënt omgaan met tijd
 2. teveel en te grote acties (geen succesbeleving)
 3. teveel eigen belang

3. Stand van zaken actieplannen

Groepsopdrachten: bespreking van de acties die tijdens de vorige forumbijeenkomst werden voorbereid. Bespreking van het effect van deze actie op het imago van de leerlingenraad.

PIVA Oudenaarde
Koos voor het thema: goede contacten tussen leerlingen en leerkrachten.
Zij willen hiervoor een Halloween-avond organiseren die volgend schooljaar in oktober zou plaatsvinden en die ze dit schooljaar voorbereiden.
Daarom zou een aantal leerkrachten nu al een Halloween-tocht doen als voorbereiding.
Ze willen heel de school erbij betrekken en via ‘het groene envelopmoment ‘ elke klas bevragen. Deelnemen kan na inschrijving. Voor hulp bij de organisatie rekenen ze op ouders en collega’s leerkrachten. Ook hen zullen ze eerst bevragen. Bij de gemeente zullen ze informatie inwinnen over bepaalde reglementering die ze moeten respecteren. Om het nodige geld te verzamelen, zullen ze activiteiten organiseren.

Stand van zaken: dit voorstel kostte teveel voorbereiding en kost teveel. Ook is er onvoldoende enthousiasme bij de leraren.

PITO Mechelen
Koos voor het thema: weten wat er leeft op school.
Zij willen hiervoor een schoolkrantje maken dat per rapportperiode verschijnt. Eerst gaan ze na of de leerlingen hiervoor interesse hebben. Staat 65% positief tegenover het idee, dan gaan ze van start. In het informaticalokaal kunnen ze tijdens de middagpauze daaraan werken  en ze voorzien 3 middagen voor de opmaak van één krantje. Voor de financiering van dit project kunnen ze vragen aan de school om het papier en de drukkosten te betalen of ze kunnen hiervoor de kas van de leerlingenraad aanspreken. Informeren hoe het precies zit met de privacyregels hoort ook bij de voorbereiding. Nadat het eerste krantje is verschenen, vragen ze feedback van de lezers om te kunnen bijsturen.
Ook vooraf eens te rade gaan bij andere scholen die hiermee ervaring,  hebben is leerrijk.

Stand van zaken: nu wordt er een enquête gehouden om te toetsen of leerlingen dit willen. Volgend schooljaar kan er eventueel gestart worden.

PITO Stabroek
Koos voor het thema: een propere speelplaats
Zij zullen eerst via enquêtes op smartschool lln, lkr en directie bevragen over hun idee om op het midden van de speelplaats een glaskolom te plaatsen waarin al het afval dat na de pauzes op de speelplaats achterblijft in te gooien. (Beter idee is misschien 3 kleinere glaskolommen voor blik, papier en ander vuil).
Is de kolom vol, gaat de drankautomaat dicht.
Bedrijven kunnen gecontacteerd worden om te sponsoren of om zo’n glaskolom te plaatsen.
Ook het onderhoudspersoneel en de ouders moeten hierbij betrokken worden. Hulp kan gevraagd worden aan de werkgroep ‘Groen’ en ‘Gezonde School’.

Stand van zaken: werd gepresenteerd aan de leerlingen (spandoek: leerlingenraad 1e graad propere school, acties volgen), slogans in de school zoals “hou je klas net dan heb je dikke pret”, “wees geniaal, drop geen afval in je lokaal”, “we houden het clean, dan kan onze school worden gezien”, “hou het net in het toilet”, “zet jezelf niet voor joker, afval in de vuilbak, niet in de koker”;

PIVA Antwerpen
Koos voor het thema: infrastructuur en meer bepaald een vrolijk klaslokaal
Zij zouden werken aan een leukere klasopstelling. Die kan vakgericht zijn en gebaseerd op thema’s of seizoenen, bv. Valentijn, kerstmis, …Om iedereen te bevragen zouden ze gebruik maken van smartschool, de TV-schermen op de school en tijdens de studie-uren enquêtes houden in de klassen. Ze zijn van mening dat dit project zeker haalbaar is omdat er geen groot budget vereist is (50N,00 euro per klas), veel materiaal zelf kan gemaakt worden of uit tijdschriften kan gehaald worden. Per kas zou er een klasverantwoordelijke aangeduid worden die eindverantwoordelijke is.

Stand van zaken: de leerlingen zitten niet lang in een eigen lokaal (veel praktijk). Eerst moet er worden geprobeerd om meer leerlingen een vast lokaal te geven. Dan kan een verantwoordelijke voor het lokaal worden bepaald.
De hotelafdeling kan wel de zaal versieren in het kader van een bepaald thema (zoals Valentijn).

PTI Eeklo
Koos voor het thema: infrastructuur en meer bepaald een gezelligere klaslokaal
Omdat zij vroeger moesten vertrekken, konden zij hun actieplan niet toelichten.

Stand van zaken: “sfeer op school”. Aan de verschillende klassen werden voorstellen gevraagd: eerst een aantrekkelijke,voorstelling met graffiti, daarna een voorstelling voor triestige lokalen met de vraag “wat zouden jullie wensen ?”. Idee: actiedag begin maart om klassen aan te kleden tussen de middagpauze.

 

10 TIPS: Maak van je leerlingenraad een succesnummer

 1. Kleef je naam op succesvolle acties. Maak van je leerlingenraad een sterk merk.
 2. Vorm werkgroepen: sport, cultuur, milieu, inspraak&participatie, feestelijkheden.
 3. Doe realistische voorstellen. Ga stap voor stap. Verschiet niet onmiddellijk al je energie.
 4. Wees zichtbaar op school. Ontwerp T-shirts met een herkenbaar logo.
 5. Laat je begeleiden. Een leraar is handig als voet tussen de deur bij de directie.
 6. Communiceer. Hou je leraars en medeleerlingen op de hoogte van je activiteiten.
 7. Hou het simpel: beter één goed uitgewerkt idee dan tien halfbakken geniale invallen.
 8. Werk aan de teamgeest. Ga op leerlingenraadweekend.
 9. Durf informeel te vergaderen: achter pot en pint bedenk je vaak de leukste ideeën
 10. Samen sterk: sla de handen in mekaar met de ouderraad.

 

 

 

Disclaimer & Privacy
© 2010 Atsharp