Welkom op de website van Provinciaal Onderwijs Vlaanderen

Het team van Provinciaal Onderwijs Vlaanderen wenst u van harte welkom op deze website.

U vindt alle informatie over de provinciale scholen en centra door bovenaan op het gewenste onderwijsniveau te klikken.

Nieuws

Oproep expertenpool NT2

Om in te spelen op de huidige en toekomstige noden van de NT2-leerkrachten in het volwassenenonderwijs, hebben de pedagogische begeleidingsdiensten en een aantal centra voor volwassenenonderwijs met een specifieke lerarenopleiding een samenwerking opgezet om de NT2-leerkrachten te ondersteunen in hun professionalisering.

Lees meer...