Persbericht modernisering secundair onderwijs

Na jarenlange discussies over de hervorming van het secundair onderwijs is recent een kader bepaald waarmee scholen aan de slag zullen gaan. Provinciaal Onderwijs Vlaanderen vindt de opmaak van de matrix op zich verdienstelijk na jaren van werk, maar is teleurgesteld in het feit dat de schotten tussen het ASO, KSO, TSO en BSO overeind blijven.

Finaliteiten, geen schotten

De schoolbesturen en scholen van het provinciaal onderwijs zullen daarom zelf schoolconcepten uitbouwen die de kwaliteit van het onderwijs van de toekomst laten primeren op de kunstmatige onderverdeling van studierichtingen. Het provinciaal onderwijs zal zich in de toekomst dus niet langer organiseren onder etiketten als ASO, KSO, TSO en BSO. Provinciale opleidingen zullen worden aangeboden zonder schotten, met eenvoudige finaliteiten: doorstroom, arbeidsmarkt of de twee. Deze vlaggen dekken de lading veel beter!

STEM en STREAM

De schoolbesturen van het provinciaal onderwijs stellen vast dat de Vlaamse overheid bij de hervorming van het secundair onderwijs aanzienlijk belang hecht aan STEM-onderwijs. Maar kwalitatief STEM-onderwijs heeft meer nodig heeft dan louter een benaming: STEM-onderwijs moet namelijk ook gepaard gaan met de noodzakelijke infrastructuur. Het nijverheidstechnisch onderwijs is eigenlijk STEM-onderwijs avant la lettre geweest en het provinciaal onderwijs zal met overtuiging verder blijven inzetten op dit type onderwijs. De provinciale schoolbesturen zullen dan ook verder investeren in kwaliteitsvolle en moderne infrastructuur. Op die manier bieden provinciale scholen effectief volwaardig STEM-onderwijs aan waar de vier componenten met elkaar verweven zijn. Met dit STEM-onderwijs worden knelpuntberoepen ingevuld en stromen leerlingen succesvol door naar het hoger onderwijs. Provinciale scholen zijn niet alleen STEM-scholen, maar ook STREAM-scholen waarbij R staat voor reading (geletterdheid) en A staat voor artistic (het creatieve).

In de huidige matrix is weinig ruimte gelaten voor recent uitgebouwde opleidingen zoals Onthaal en recreatie en Ontwerp en prototyping (Textiel- en designtechnieken). Het provinciaal onderwijs vraagt dat de modernisering van het onderwijs niet stopt bij deze matrix! Bij de uitrol van de modernisering over de komende jaren, zullen vernieuwende opleidingen die beantwoorden aan noden van de samenleving dan ook hun plaats in de matrix met succes moeten kunnen opeisen.