Wie is wie

Het directieteam van Provinciaal Onderwijs Vlaanderen gaat resoluut voor een gedeeld leiderschap. Het team wil verbondenheid binnen Provinciaal Onderwijs Vlaanderen creëren, teamwerk binnen en buiten de organisatie realiseren, conceptueel en strategisch denken en de waarden van de organisatie hoog houden.

Het team bestaat uit vier leden: 

- Griet Mathieu

- Marieke Van Nieuwenhuyze

- Greet Van Dender

- Helen Van de Wiele