Begeleidingsfilosofie

Kritieke succesfactoren van effectieve professionaliseringsinitiatieven door POV

Ondersteuningsinitiatieven, zowel begeleiding als professionalisering van leraren en directies, zijn effectief naarmate ze voldoen aan meerdere van onderstaande criteria.

 

1. Leren van de leerling en cursist staat centraal

2. Didactiek en pedagogische/agogische vaardigheden

3. Gemotiveerd en niet gemotiveerd, beantwoordend aan zelf aangegeven noden en interesses van leraren en directies

4. Autonoom en zelf-regulerend via duidelijke doelen, eigenaarschap

5. Aansluitend bij aanwezige competenties van leraren en directies

6. Verbindend samenwerken, collectief leren, ‘team’

7. Betekenisvolle context: schoolgesitueerd en ingebed in dagelijkse lespraktijk

8. Praktijkonderzoek

9. Duur van het traject

10. Zowel begeleider als nascholer is partner in learning/coach maar geeft ook input van theoretische kaders en wetenschappelijke bevindingen, geïntegreerd in de praktijk e(vidence-informed)

 

Begeleidingsfilosofie POV effectiviteit (pdf-document)