Servicedocument alfabetisering

Analfabete jongeren tussen 12 en 18 jaar komen terecht in de OKAN-klassen, waarna ze doorstromen naar het regulier onderwijs. Voor hen is het nog moeilijker dan voor anders-gealfabetiseerde OKAN-leerlingen om en een succesvolle schoolcarrière tegemoet te gaan. Om aan hun noden tegemoet te komen, werd een servicedocument alfabetisering ontwikkeld.

Jongeren die nog niet kunnen lezen of schrijven in de moedertaal, worden onder begeleiding van leraren in de OKAN-klassen gealfabetiseerd en krijgen zo kansen op onderwijs. Met dit gedocumenteerd stappenplan willen wij leraren in de OKAN- en alfaklassen ondersteunen om analfabete jongeren tussen 12 en 18 jaar te alfabetiseren. De ontwikkelingsdoelen zijn ontworpen als een stappenplan dat houvast biedt en de pedagogisch-didactische wenken dienen ter inspiratie voor de invulling in de klas.

Dit servicedocument kwam tot stand dankzij een netoverschrijdende samenwerking tussen GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, OVSG, POV en VUB.

 

Afbeelding designed door Freepik