Werkingscode

Het decreet betreffende de kwaliteit van het onderwijs bepaalt dat de pedagogische begeleidingsdiensten een werkingscode moeten uitschrijven en deze kenbaar maken bij hun gebruikers.  Dit was voor Provinciaal Onderwijs Vlaanderen het moment om de werkingscode die zij een aantal jaren geleden uitschreef te herbekijken en te actualiseren.

Provinciaal Onderwijs Vlaanderen wenst deze werkingscode op regelmatige basis te evalueren op haar bruikbaarheid en haar relevantie.