Educaties

De vakoverschrijdende eindtermen gelden voor het secundair onderwijs. 

Scholen verwerken deze in hun beleid en kunnen schoolspecifieke accenten leggen in bijvoorbeeld hun gezondheidsbeleid, milieu- en duurzaamheidsbeleid, wereldburgerschapseducatie (of schematisch).

Alle vakoverschrijdende educaties kaderen in ‘de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen’ (Sustainable Development Goals of SDG’s) van de VN, aangenomen in september 2015 door 193 landen. Met één visie voor 2030 wil men werken aan 17 doelen (en 169 subdoelen) met de nadruk op ‘People, Planet, Prosperity’ én nieuw: ‘Peace & Participation’. Daarmee mobiliseert men de inspanningen op alle niveaus om armoede te beëindigen en ongelijkheid en klimaatverandering te bestrijden.