Expeditie M vernieuwd!

 

Prioritair nascholingsproject SWITCH


Ondersteuners
krijgen heel wat uitdagende en uiteenlopende vragen die diverse vaardigheden vergen. Uit onderzoek blijkt dat ondersteuners continu moeten switchen tussen vijf rollen. Elk van deze vijf rollen komt aan bod in het nascholingsproject dat OVSG en POV in nauwe samenwerking met UGent (vakgroep orthopedagogiek) aanbieden.

Inschrijven kan bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Heb je nog inhoudelijke vragen? Mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Alle info kan u terugvinden in onze FOLDER.

 

 

Basisscholen en secundaire scholen van alle netten kunnen deelnemen aan het gratis vormingstraject ‘Expeditie M’, georganiseerd door OVSG en POV. Het traject gaat over ‘M-decreet, inclusie en zorgzaam onderwijs’. Tijdens het traject wisselen we sessies voor het kernteam af met sessies voor het school- of uitgebreid kernteam. Externen (vb. CLB-ankerfiguur, ondersteuners) moedigen we aan het kernteam te vervoegen.

Kostprijs: gratis

Doelstellingen: De deelnemers…

  1. kennen de verschillende denkkaders die aan de basis liggen van inclusiever werken.
  2. … willen op een geïntegreerde manier omgaan met de verschillende denkkaders.
  3. … kunnen aangebrachte concepten en denkkaders vertalen naar de eigen klaspraktijk.
  4. … kunnen de denkkaders, tools en instrumenten integreren in het schoolbeleid.
  5. … kunnen alle actoren in en rond de school, inclusief ouders en leerlingen, betrekken bij het ontwikkelen van het onderwijs aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.

Duur traject: Het vormingstraject start in september 2017 en rondt af in juni 2018. Na dit jaar is er nog de mogelijkheid tot bijkomende ondersteuning door pedagogisch begeleiders.

Plaats: De sessies vinden plaats in de school. De lezingen en de inspiratiedag gaan door op een centrale locatie

Inschrijven: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. (na aanmelding volgt in juni 2017 een pre-intake waarin we het traject meer gedetailleerd toelichten op de school)

Concept  traject

Inhouden en doelgroep

In de nascholingssessies, bedoeld voor het schoolteam of uitgebreid kernteam, komen volgende inhouden aan bod:

  • Nascholing 1: ‘Redelijke aanpassingen’: Wat zijn (criteria/aandachtspunten voor) redelijke aanpassingen in het onderwijs? Welk verband bestaat er tussen redelijke aanpassingen enerzijds en het zorgcontinuüm en handelingsgericht werken anderzijds? Hoe kunnen we over redelijke aanpassingen communiceren met het schoolteam, de ouders en de leerlingen?

  • Nascholing 2: UDL – Onderwijs en leren toegankelijk maken voor een diverse groep leerlingen: Universal Design for Learning (UDL) is een veelgebruikt kader wanneer we spreken over het M-decreet. Het is een manier om onderwijs en leren toegankelijk te maken voor een diverse groep leerlingen. In deze sessie gaan we dieper in op de principes van UDL. We bekijken hoe we ze kunnen gebruiken bij het voorbereiden en geven van een les en hoe we vervolgens onze manier van evalueren kunnen bijstellen.

  • Nascholing 3: Keuzesessie[1]. De school kiest één van volgende sessies:

ü  Omgaan met gedragsproblemen: Meer en meer scholen krijgen te maken met leerlingen met gedragsproblemen. Enerzijds volgen meer type 3-leerlingen les in het regulier onderwijs, anderzijds zijn er heel wat maatschappelijke veranderingen die gedragsmoeilijkheden initiëren. Hoe gaan we hier als school mee om? Op welke manier kunnen we gedrag begrenzen en ondersteunen? Wat zijn de basisprincipes van ‘nieuwe autoriteit’ en hoe pas ik die als leerkracht toe?

ü  Curriculumrealisatie voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften: Het merendeel van de leerlingen volgt het gemeenschappelijk curriculum, maar voor sommige leerlingen is dit niet haalbaar. Zij hebben eerder baat bij een flexibel leertraject of eventueel zelfs een individueel aangepast curriculum. Daarbij rijzen er een aantal vragen: Welke flexibele leertrajecten bestaan er?; Wanneer heeft een leerling vooral nood aan een individueel aangepast curriculum?;  Welke bevoegdheid heeft de klassenraad? Tijdens deze vorming gaan we dieper in op elk van deze vragen.

ü  Ouder- en leerlingenparticipatie: De stem van de ouders en de leerling is onmisbaar in het bepalen van de specifieke onderwijsbehoeften en vooral de ondersteuning van de leerling in kwestie. Hoe kan je hen hierbij als school het best betrekken? Welke aandachtspunten zijn er wanneer je met ouders in gesprek gaat? Waar hou je best rekening mee bij een inschrijving en intakegesprek? Hoe ga je met ouders in gesprek om de meest wenselijke aanpak voor hun kind ook haalbaar te maken voor de school? Deze vragen beantwoorden we tijdens deze nascholing.

ü  Verbindend samenwerken: Bij het werken met leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften zijn er veel actoren betrokken: leerkrachten en hun collega’s, het CLB en de ondersteuningsnetwerken. In deze sessie geven we tips over hoe sterke verbindende samenwerking kan worden uitgebouwd en welke daarbij de randvoorwaarden en kritische succesfactoren zijn. We focussen in deze sessie o.m. ook op co-teaching als een manier om de samenwerking tussen leerkrachten vorm te geven.

Tijdens de implementatiesessies vertaalt het kernteam samen met de trajectbegeleider de inhouden van de nascholingssessies naar de specifieke context van de school. 

Daarnaast voorzien onze projectpartners KU Leuven en KOOGO een aanbod bestaande uit vier lezingen waaruit kernteamleden (en eventueel ook geïnteresseerde leraren, interne begeleiders, kaderleden etc.)  er twee kunnen kiezen.

We bieden tot slot ook een inspiratiedag waarbij kernteams van verschillende scholen onderling praktijkvoorbeelden kunnen uitwisselen.

Iedere sessie duurt een halve dag. Doorheen het traject maken we gebruik van spel-, opdracht-, instructie- en interactievormen en voorzien we voldoende ruimte voor reflectie.


[1] Scholen die eerder al nascholing volgden rond ‘redelijke aanpassingen’ of ‘UDL’ kunnen twee keuzesessies volgen.