Missie, ambities en waarden van het provinciaal onderwijs

Onze missie

Provinciaal onderwijs biedt pluralistisch, kwaliteitsvol en betaalbaar onderwijs dat flexibel inspeelt op hedendaagse ontwikkelingen en regionale eigenheden.

Professionele medewerkers staan borg voor een brede persoonlijke ontwikkeling van onze leerlingen en cursisten in nauwe samenwerking met alle belanghebbenden.

Wij zetten in op innovatie in een eigentijdse infrastructuur. We werken met dynamische leermiddelen en methodieken en hebben bijzondere aandacht voor welzijn, milieu en duurzaamheid.

We garanderen een inspirerende en motiverende leer-, leef- en werkomgeving.

Wij respecteren eigenheid, waarderen inzet, betrokkenheid en creativiteit. We streven naar het welbevinden van elke persoon en versterken de aanwezige talenten.

Wij bieden kansen en uitdagingen voor iedereen. 

Onze ambities

  • Leerlingen, studenten, cursisten en medewerkers hun talenten maximaal laten ontwikkelen.
  • Een warme organisatie zijn waar iedereen zich goed voelt.
  • Dé kwaliteitsreferentie en partner zijn voor bedrijven en andere professionele organisaties.
  • Pionier zijn op vlak van innovatie. 

Onze waarden

  • respect
  • betrokkenheid
  • professionaliteit
  • duurzaamheid
  • creativiteit